×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığı, Üniversitemizin etkin tanıtımı için ‘ihtiyacı’ saptayarak buna uygun iletişim stratejisi ve planı hazırlanmasına, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin görünür olmasına, marka değeri ve itibarının güçlendirilerek sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlar. Çankaya Üniversitesinin akademik ve sosyal çalışmalarının toplumun her kesimine doğru ve etkili şekilde ifade edilerek ulaştırılabilmesi için gerekli olan her türlü medya ve sosyal medya planı, alanında yetkin kadroların yer aldığı Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığı çatısı altında koordine edilir ve hayata geçirilir. Bu kapsamda basın ve medya ilişkileri yönetimi, dijital medya iletişimi yönetimi, kültürel ve sosyal etkinliklerin planlanıp hayata geçirilmesi için gerekli paydaş ilişkileri yönetimi, mezun ilişkileri yönetimi, yazılı ve görsel içerik yönetimi, kurumsal kimlik çalışmaları, yükseköğretim hayatlarını Çankaya Üniversitesinin köklü eğitim geleneği, çağdaş, modern ve güvenilir bilim çatısı altında sürdürmek isteyen aday öğrencilerin tercihlerine yön vermelerini sağlayacak tanıtım faaliyetleri, Çankaya Üniversitesinin kurumsal itibarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çok yönlü projelerin planlanması ve yürütülmesi, Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığının sorumluluk alanındadır.

Amaç Üniversitenin öğrencileri, mezunları, akademik, idari kadroları ve çalışanları nezdinde ‘ait hissedilen, sahiplenilen ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir geleneği sürdürmek’ olunca Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığının en önemli görevlerinden biri de hiç kuşkusuz, kurum içi iletişim kanallarının sağlıklı ve etkili şekilde işlemesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek olmaktadır. Bu kapsamda Daire Başkanlığımız öğrencilerin sosyal yaşama aktif şekilde katılmalarını sağlayarak kaliteli bir üniversite yaşamı sürmelerine destek olmak için bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler planlayarak öğrencilerle el birliği ile hayata geçirmekte; benzer şekilde Üniversitenin akademik ve idari kadroları ile çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırıcı kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığı;  Tanıtım Şube Müdürlüğü ile Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere iki müdürlükten oluşmaktadır.  Başkanlık bünyesinde hizmet veren müdürlüklerin geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Tanıtım Şube Müdürlüğü organizasyon şemasında, Tanıtım, Basın-Yayın, Grafik Tasarım, Görsel Planlama – Arşiv ve Mezunlar Birimi; Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü organizasyon şemasında, Öğrenci Toplulukları, Engelli Öğrenci Birimi ve Kariyer Planlama Ofisi yer almaktadır.